Sigma Polska Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice
(+48) 32 234 54 99 (+48) 32 234 54 30

Pracownicy

SIGMA POLSKA sp. z o.o.

Ul. Karola Miarki 12

44-100 Gliwice

Teren Instytutu Metalurgii Żelaza

NIP 534-14-72-613

Tel.: 032/234-54-99; 032/234-54-30

Fax.: 032/234-54-98

e-mail: polska@sigma.cz

 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000179793
Kapitał zakładowy/wpłacony 66 500,- PLN

 


 

Pracownicy:

mgr inż. Tomáš Pozdíšek

Dyrektor

Tel.: +48 509-802-009; +420 606-775-540

e-mail: t.pozdisek@sigma.cz

 

mgr Aleksandra Pakura

Specjalista ds. sprzedaży pomp

Tel.: +48 509-641-828

e-mail: a.pakura@sigma.cz

 

inż. Grzegorz  Sulin

Specjalista ds. sprzedaży pomp i realizacji projektów

Tel.: +48 515-096-695

e-mail: g.sulin@sigma.cz