Sigma Polska Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice
(+48) 32 234 54 99 (+48) 32 234 54 30

Rolnictwo

 

Wiele systemów nawadniania i odwadniania w Czechach, Słowacji, Polsce i krajach byłego bloku wschodniego są SONY DSCwyposażone w wydajne i niezawodne pompy produkowane przez SIGMA GROUP A.S. Pompy o wydajności do kilku tysięcy litrów na sekundę są obecnie zainstalowane w Egipcie, Sudanie, Iraku, Syrii, Ekwadorze i Indii.

Pompy Sigma wykorzystywane w rolnictwie:

  • Do nawadniania; specjalnie zaprojektowane do tego celu są pompy typu QVD, KID, BQO, CVE, BQLV, AQTV, CVEV i CVFV.
  • Do odwadniania; pompy typu KID, BQO, CVE, BQLV, AQTV, CVEV i seria CVFV, jak również cała grupa pomp szlamowych NFxx i GFxx.
  • Do pompowania wody zanieczyszczonej są stosowane pompy NFxx i GFxx.