Sigma Polska Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice
(+48) 32 234 54 99 (+48) 32 234 54 30

Produkty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pompy Zastosowanie  
250 KHX Pompa jest zaprojektowana jako główna pompa zasilająca dla reaktorów elektrowni jądrowych Szczegóły
300 KHS Pompa jest zaprojektowana jako wysokociśnieniowa, wysokotemperaturowa pompa wody zasilającej dla kotłów parowych. Pompy są przystosowane do ekstremalnej pracy Szczegóły
300 QHX Pompa jest zaprojektowana jako główna pompa zasilająca dla reaktorów elektrowni jądrowych Szczegóły
A-COAV Pompy przeznaczone do pompowania oleju łożyskowego i turbinowego Szczegóły
AFG Pompy przeznaczone do pompowania czystej oraz zanieczyszczonej wody, nie ściernych osadów w cukrowniach, przemyśle drzewnym, przemyśle papierniczym, ścieków Szczegóły
AQT Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
AQTV, AQSV, AQCV Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
BQAV, BQBV Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
BQDV, BQTV Pompy zaprojektowana jako pompy wody chłodzącej w elektrowniach Szczegóły
BQLV Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
BQO Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
BQOW Pompy są przeznaczone do transportu dużej ilości wody, ale na małą wysokość podnoszenia w dużych pompowniach nawadniających, odwadniających i w systemach kanalizacyjnych, zarówno w przemyśle jak i w gospodarce wodnej. Szczegóły
BQUW Pompa przeznaczona dla wielu zastosowań np.: chłodzenie, odwadnianie, zarządzanie wodą przemysłową Szczegóły
CDB Pompy przeznaczone są do pompowania czystej i zanieczyszczonej wody. Pompy mogą być stosowane w górnictwie Szczegóły
CES Pompy przeznaczone są do pompowania produktów naftowych w rafineriach, cieczy w przemyśle chemicznym i do transportu cieczy na duże odległości Szczegóły
CGM Pompy przeznaczone do pompowania produktów naftowych w rafinerii, w przemyśle petrochemicznym i do pompowania węglowodorów Szczegóły
CJAV Pompa przeznaczona do pompowania kondensatu Szczegóły
CJDV Pompa przeznaczona do pompowania kondensatu Szczegóły
CJE Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu w różnych obiegach zamkniętych instalacji CWU, systemach zasilania, pompowania gorącego czynnika Szczegóły
CJMV Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu lub czystej wody Szczegóły
CJNV Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu lub czystej wody Szczegóły
CJT Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu w różnych obiegach zamkniętych instalacji CWU, systemach zasilania, pompowania gorącego czynnika Szczegóły
CJTV Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu w różnych obiegach zamkniętych instalacji CWU, systemach zasilania, pompowania gorącego czynnika Szczegóły
CNB Pompy przeznaczone są do pompowania kondensatu i nie korozyjnej wody bez zanieczyszczeń mechanicznych Szczegóły
CND Pompy wody zasilającej przeznaczone do zasilania kotłów parowych w elektrowniach konwencjonalnych, elektrociepłowniach Szczegóły
CNE Pompy wody zasilającej przeznaczone do zasilania kotłów parowych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą Szczegóły
CT Pompa przeznaczona do pompowania wody zasilającej bez zanieczyszczeń mechanicznych Szczegóły
CU Pompa przeznaczona do pompowania czystych i lekko zanieczyszczonych cieczy, kondensatów Szczegóły
CUER Pompa przeznaczona do pompowania czystych i lekko zanieczyszczonych cieczy, kondensatów Szczegóły
CVE Pompa ma szerokie zastosowanie do transportu czystej oraz lekko zabrudzonej wody oraz kondensatu Szczegóły
CVEV Pompy przeznaczone są do pompowania wody pitnej, czystej, lekko zanieczyszczonych Szczegóły
CVFV Pompy przeznaczone są do pompowania wody pitnej, czystej, lekko zanieczyszczonych Szczegóły
CVN Pompy przeznaczone są do pompowania czystej wody, również z błotem lub innym zanieczyszczeniem Szczegóły
GFxx Pompy przeznaczone do pompowania ścieków, osadów, w kanalizacji, oczyszczalniach wody Szczegóły
HCBV Pompy przeznaczone do pompowania kwasów i innych korozyjnych cieczy Szczegóły
HET Pompy przeznaczone do pompowania produktów rafinerii, w przemyśle chemicznym Szczegóły
HVBW Pompy przeznaczone są do pompowania wody pitnej, czystej, lekko zanieczyszczonych Szczegóły
CHE Pompy przeznaczone do pompowania gorącej wody, kondensatu oraz innych cieczy w przemyśle, elektrowniach, elektrociepłowniach Szczegóły
CHN Pompa przeznaczona do pompowania wody zasilającej bez części mechanicznych Szczegóły
CHO Pompa przeznaczona do transportu gorącej wody lub do transportu wody na duże odległości Szczegóły
CHZ Pompa przeznaczona do pompowania wody zasilającej bez części mechanicznych, gorącej wody oraz kondensatu Szczegóły
KD Pompy przeznaczone do pompowania zanieczyszczonej na bardzo dużą wysokość podnoszenia Szczegóły
KID Pompy przeznaczone są do pracy w nawadnianiu i odwadnianiu w pompowni, pompowanie wody chłodzącej w elektrowni i ciepłowni Szczegóły
KNE Pompa jest zaprojektowana jako wysokociśnieniowa, wysokotemperaturowa pompa wody zasilającej dla kotłów parowych. Szczegóły
NEA Pompy przeznaczone do pompowania produktów ropopochodnych w rafineriach, cieczy chemicznych, ciepłej oraz zimnej wody Szczegóły
NED Pompy przeznaczone są do pompowania cieczy lotnych, chemicznych, jak i czystej i lekko zanieczyszczonej wody Szczegóły
NET Pompy przeznaczone do pompowania produktów ropopochodnych w rafineriach, cieczy chemicznych, ciepłej oraz zimnej wody Szczegóły
NFxx Pompy przeznaczone do pompowania ścieków, osadów, w kanalizacji, oczyszczalniach wody Szczegóły
NQD Pompy przeznaczone są do pompowania cieczy lotnych, chemicznych, jak i czystej i lekko zanieczyszczonej wody Szczegóły
NTD Pompy przeznaczone są do pompowania cieczy lotnych, chemicznych, jak i czystej i lekko zanieczyszczonej wody Szczegóły
NVE Pompy przeznaczone są do pompowania czystych i lekko zanieczyszczonych cieczy w systemach zarządzania wodą w różnych branżach Szczegóły
QEH Pompy przeznaczone do pompowania produktów ropopochodnych w rafineriach, cieczy chemicznych, ciepłej oraz zimnej wody Szczegóły
QHD Pompy przeznaczone jako np. zwiększenie ciśnienia przez pompą wody zasilającej Szczegóły
QHP Pompy przeznaczone jako np. zwiększenie ciśnienia przez pompą wody zasilającej Szczegóły
QHR Pompy przeznaczone jako np. zwiększenie ciśnienia przez pompą wody zasilającej Szczegóły
QHT Pompy przeznaczone są do cyrkulacji ciepłej wody w instalacjach grzewczych i lokalnych systemów ciepłowniczych na długich dystansach Szczegóły
QVD Pompy przeznaczone są do pompowania wody pitnej, czystej, lekko zanieczyszczonej Szczegóły